Jesteś tuNotowania

Notowania

Zestawienie stóp zwrotu w PDF
Wyceny z dnia: 2024-06-17
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
113,08 PLN
113,76 PLN
-0,11%
-0,44%
0,02%
-0,06%
-0,69%
6,36%
20,71%
-0,33%
0,18%
2,46%
  --  
A,B
Dłużne
208,28 PLN
209,54 PLN
0,02%
2,35%
0,44%
1,17%
2,57%
6,18%
17,04%
10,40%
11,23%
11,76%
21,74%
A,B
Mieszane
103,94 PLN
104,78 PLN
-0,23%
1,18%
0,68%
1,24%
1,84%
5,71%
11,04%
-0,59%
4,17%
5,14%
  --  
C
Mieszane
104,22 PLN
105,06 PLN
-0,23%
1,22%
0,69%
1,27%
1,89%
5,81%
11,25%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
208,4 PLN
211,57 PLN
0,85%
6,22%
-0,96%
4,73%
6,20%
17,10%
40,30%
15,92%
37,29%
42,15%
24,08%
A,B
Mieszane
185,03 PLN
187,85 PLN
0,27%
7,91%
1,05%
5,68%
8,48%
15,84%
38,62%
21,85%
45,58%
69,30%
70,96%
A,B
Mieszane
42,43 EUR
43,08 EUR
0,21%
7,61%
-1,10%
4,05%
7,23%
18,42%
49,24%
26,62%
48,56%
65,35%
62,32%
A,B
Mieszane
45,43 USD
46,12 USD
0,35%
4,27%
-2,34%
2,20%
4,75%
15,80%
51,89%
13,49%
41,31%
57,91%
28,01%
A,B
Dłużne
149,63 PLN
150,53 PLN
-0,18%
0,82%
0,48%
1,09%
1,44%
5,42%
12,50%
6,08%
9,37%
7,69%
17,15%
A,B
Dłużne
34,31 EUR
34,52 EUR
-0,26%
0,53%
-1,66%
-0,49%
0,26%
7,76%
21,11%
10,22%
11,61%
5,18%
11,22%
A,B
Dłużne
36,74 USD
36,96 USD
-0,11%
-2,60%
-2,88%
-2,24%
-2,05%
5,39%
23,29%
-1,21%
6,15%
0,46%
-12,27%
A,B
Mieszane
220,47 PLN
223,83 PLN
-0,22%
3,39%
0,91%
1,81%
4,23%
8,58%
17,33%
2,83%
13,91%
15,41%
26,47%
A,B
Mieszane
50,56 EUR
51,33 EUR
-0,28%
3,10%
-1,21%
0,24%
3,04%
11,02%
26,34%
6,85%
16,26%
12,73%
20,07%
A,B
Mieszane
54,13 USD
54,95 USD
-0,15%
-0,11%
-2,47%
-1,53%
0,63%
8,54%
28,57%
-4,25%
10,56%
7,64%
-5,30%
C
Mieszane
221,09 PLN
224,46 PLN
-0,22%
3,45%
0,92%
1,84%
4,29%
8,70%
17,58%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
174,25 PLN
176,9 PLN
0,48%
3,84%
-0,75%
2,88%
3,76%
12,18%
32,82%
9,43%
20,89%
23,55%
22,47%
A,B
Akcyjne
293,34 PLN
297,81 PLN
1,41%
10,94%
-1,60%
8,53%
12,12%
27,24%
67,49%
32,91%
69,02%
51,79%
37,63%
A,B
Akcyjne
168,58 PLN
171,15 PLN
1,04%
12,48%
-1,13%
7,91%
13,39%
29,22%
73,51%
34,68%
84,56%
97,03%
102,30%
A,B
Akcyjne
226,78 PLN
230,23 PLN
-0,00%
12,43%
1,75%
5,06%
13,82%
18,27%
40,39%
14,51%
44,46%
44,74%
73,37%
A,B
Akcyjne
52 EUR
52,79 EUR
-0,08%
12,09%
-0,40%
3,42%
12,51%
20,90%
51,12%
18,97%
47,43%
41,38%
64,56%
A,B
Akcyjne
55,68 USD
56,53 USD
0,07%
8,62%
-1,66%
1,61%
9,91%
18,24%
53,81%
6,65%
40,22%
35,01%
29,79%
C
Akcyjne
227,4 PLN
230,86 PLN
0,00%
12,49%
1,76%
5,09%
13,88%
18,39%
40,67%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
111,74 PLN
113,44 PLN
0,04%
10,00%
0,80%
3,75%
10,96%
17,34%
45,06%
11,15%
15,09%
6,26%
-7,12%
A,B
Akcyjne
25,62 EUR
26,01 EUR
-0,04%
9,67%
-1,35%
2,11%
9,67%
19,94%
56,12%
15,46%
17,42%
3,77%
-11,84%
A,B
Akcyjne
27,44 USD
27,86 USD
0,15%
6,32%
-2,56%
0,37%
7,15%
17,32%
58,98%
3,55%
11,73%
-0,87%
-30,44%

* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
A,B
Dłużne
113,08 PLN
113,76 PLN
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
A,B
Dłużne
208,28 PLN
209,54 PLN
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
A,B
Mieszane
103,94 PLN
104,78 PLN
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
  --  
C
Mieszane
104,22 PLN
105,06 PLN
7,28%
-8,41%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
208,4 PLN
211,57 PLN
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
A,B
Mieszane
185,03 PLN
187,85 PLN
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
A,B
Mieszane
42,43 EUR
43,08 EUR
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
A,B
Mieszane
45,43 USD
46,12 USD
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
A,B
Dłużne
149,63 PLN
150,53 PLN
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
A,B
Dłużne
34,31 EUR
34,52 EUR
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
A,B
Dłużne
36,74 USD
36,96 USD
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
A,B
Mieszane
220,47 PLN
223,83 PLN
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
A,B
Mieszane
50,56 EUR
51,33 EUR
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
A,B
Mieszane
54,13 USD
54,95 USD
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
C
Mieszane
221,09 PLN
224,46 PLN
10,79%
-12,09%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
174,25 PLN
176,9 PLN
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
A,B
Akcyjne
293,34 PLN
297,81 PLN
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
A,B
Akcyjne
168,58 PLN
171,15 PLN
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
A,B
Akcyjne
226,78 PLN
230,23 PLN
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
A,B
Akcyjne
52 EUR
52,79 EUR
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
A,B
Akcyjne
55,68 USD
56,53 USD
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
C
Akcyjne
227,4 PLN
230,86 PLN
19,86%
-19,43%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
111,74 PLN
113,44 PLN
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
A,B
Akcyjne
25,62 EUR
26,01 EUR
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
A,B
Akcyjne
27,44 USD
27,86 USD
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszuData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔