Jesteś tuNotowania

Notowania

Zestawienie stóp zwrotu w PDF
Wyceny z dnia: 2023-10-02
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
108,41 PLN
109,06 PLN
-0,11%
8,92%
-0,69%
0,81%
3,15%
13,19%
-3,64%
-5,11%
-3,14%
0,45%
  --  
A,B
Dłużne
198,9 PLN
200,1 PLN
-0,05%
5,84%
0,15%
1,13%
2,72%
8,42%
5,42%
5,48%
6,14%
7,92%
18,44%
A,B
Mieszane
96,01 PLN
96,78 PLN
-0,34%
0,17%
-2,14%
-2,33%
-3,01%
5,84%
-7,97%
-4,99%
-4,31%
-1,84%
  --  
C
Mieszane
96,2 PLN
96,98 PLN
-0,34%
0,24%
-2,13%
-2,31%
-2,97%
5,95%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
178,02 PLN
180,73 PLN
-0,67%
10,61%
-2,72%
-0,67%
6,29%
23,81%
-4,16%
16,02%
23,34%
19,69%
7,41%
A,B
Mieszane
157,73 PLN
160,13 PLN
-0,51%
10,25%
-2,83%
-1,36%
3,19%
19,27%
1,52%
17,74%
43,17%
42,36%
46,34%
A,B
Mieszane
34,22 EUR
34,74 EUR
0,06%
12,16%
-5,65%
-4,76%
4,68%
25,99%
1,18%
14,79%
36,01%
32,74%
34,09%
A,B
Mieszane
36,15 USD
36,7 USD
-0,36%
11,23%
-8,11%
-7,16%
1,54%
35,39%
-7,69%
3,52%
31,74%
21,80%
4,69%
A,B
Dłużne
140,11 PLN
140,96 PLN
-0,30%
2,18%
-1,53%
-1,25%
-0,65%
6,18%
-0,60%
1,51%
0,60%
1,90%
14,66%
A,B
Dłużne
30,4 EUR
30,58 EUR
0,26%
3,97%
-4,37%
-4,64%
0,80%
12,18%
-0,91%
-1,01%
-4,43%
-5,00%
5,04%
A,B
Dłużne
32,11 USD
32,3 USD
-0,16%
3,08%
-6,87%
-7,06%
-2,25%
20,53%
-9,60%
-10,73%
-7,44%
-12,84%
-17,98%
A,B
Mieszane
196,99 PLN
199,99 PLN
-0,36%
2,24%
-2,76%
-2,81%
-2,37%
8,24%
-8,27%
-0,65%
2,02%
3,53%
  --  
A,B
Mieszane
42,74 EUR
43,39 EUR
0,21%
4,04%
-5,57%
-6,17%
-0,95%
14,37%
-8,56%
-3,13%
-3,08%
-3,46%
  --  
A,B
Mieszane
45,15 USD
45,84 USD
-0,20%
3,15%
-8,03%
-8,53%
-3,94%
22,89%
-16,57%
-12,64%
-6,11%
-11,44%
  --  
C
Mieszane
197,38 PLN
200,39 PLN
-0,36%
2,32%
-2,76%
-2,79%
-2,32%
8,35%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
156,5 PLN
158,88 PLN
-0,48%
9,88%
-1,61%
0,36%
5,52%
19,68%
-3,20%
7,95%
12,36%
11,04%
11,17%
A,B
Akcyjne
222,85 PLN
226,24 PLN
-1,26%
16,46%
-6,20%
-2,72%
10,45%
40,30%
-5,44%
29,79%
21,38%
12,19%
5,59%
A,B
Akcyjne
131,56 PLN
133,56 PLN
-0,66%
23,89%
-5,55%
0,03%
10,97%
42,15%
-1,22%
39,91%
59,49%
49,65%
55,58%
A,B
Akcyjne
184,94 PLN
187,76 PLN
-0,77%
9,79%
-4,16%
-2,93%
2,51%
17,15%
-6,35%
9,81%
18,02%
14,34%
  --  
A,B
Akcyjne
40,12 EUR
40,73 EUR
-0,20%
11,69%
-6,94%
-6,28%
3,96%
23,75%
-6,68%
7,04%
12,10%
6,59%
  --  
A,B
Akcyjne
42,38 USD
43,03 USD
-0,63%
10,74%
-9,39%
-8,64%
0,86%
32,98%
-14,85%
-3,46%
8,58%
-2,19%
  --  
C
Akcyjne
185,31 PLN
188,13 PLN
-0,77%
9,87%
-4,15%
-2,90%
2,56%
17,27%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
93,03 PLN
94,45 PLN
-0,62%
12,45%
-2,77%
-2,10%
5,84%
20,87%
-6,94%
-4,53%
-11,32%
-14,46%
  --  
A,B
Akcyjne
20,18 EUR
20,49 EUR
-0,05%
14,40%
-5,61%
-5,48%
7,34%
27,64%
-7,26%
-6,92%
-15,78%
-20,27%
  --  
A,B
Akcyjne
21,32 USD
21,64 USD
-0,47%
13,46%
-8,06%
-7,87%
4,15%
37,19%
-15,40%
-16,06%
-18,41%
-26,84%
  --  

* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
A,B
Dłużne
108,41 PLN
109,06 PLN
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
0,80%
A,B
Dłużne
198,9 PLN
200,1 PLN
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
1,22%
A,B
Mieszane
96,01 PLN
96,78 PLN
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
  --  
  --  
C
Mieszane
96,2 PLN
96,98 PLN
-8,41%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
178,02 PLN
180,73 PLN
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
-7,30%
A,B
Mieszane
157,73 PLN
160,13 PLN
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
7,70%
A,B
Mieszane
34,22 EUR
34,74 EUR
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
9,53%
A,B
Mieszane
36,15 USD
36,7 USD
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
-1,58%
A,B
Dłużne
140,11 PLN
140,96 PLN
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
1,44%
A,B
Dłużne
30,4 EUR
30,58 EUR
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
3,14%
A,B
Dłużne
32,11 USD
32,3 USD
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
-7,30%
A,B
Mieszane
196,99 PLN
199,99 PLN
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
3,50%
A,B
Mieszane
42,74 EUR
43,39 EUR
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
5,23%
A,B
Mieszane
45,15 USD
45,84 USD
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
-5,42%
C
Mieszane
197,38 PLN
200,39 PLN
-12,09%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
156,5 PLN
158,88 PLN
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
-2,87%
A,B
Akcyjne
222,85 PLN
226,24 PLN
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
-6,82%
A,B
Akcyjne
131,56 PLN
133,56 PLN
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
10,32%
A,B
Akcyjne
184,94 PLN
187,76 PLN
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
6,98%
A,B
Akcyjne
40,12 EUR
40,73 EUR
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
8,77%
A,B
Akcyjne
42,38 USD
43,03 USD
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
-2,22%
C
Akcyjne
185,31 PLN
188,13 PLN
-19,43%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
93,03 PLN
94,45 PLN
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
-5,35%
A,B
Akcyjne
20,18 EUR
20,49 EUR
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
-3,76%
A,B
Akcyjne
21,32 USD
21,64 USD
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
-13,50%
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszuData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X