Jesteś tuNotowania

Notowania

Zestawienie stóp zwrotu w PDF
Wyceny z dnia: 2023-03-24
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
105,22 PLN
105,86 PLN
0,01%
5,72%
3,09%
5,54%
6,84%
4,15%
-7,96%
-4,02%
-3,66%
-3,68%
  --  
A,B
Dłużne
193,58 PLN
194,75 PLN
0,03%
3,01%
1,14%
2,98%
4,85%
6,22%
2,50%
5,75%
4,00%
5,08%
15,74%
A,B
Mieszane
99,3 PLN
100,1 PLN
0,39%
3,60%
2,16%
3,31%
7,51%
-1,26%
-3,75%
10,08%
1,37%
-0,23%
  --  
C
Mieszane
99,44 PLN
100,24 PLN
0,39%
3,62%
2,17%
3,33%
7,56%
-1,17%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
164,71 PLN
167,22 PLN
-0,65%
2,34%
-0,21%
2,57%
11,19%
-3,15%
-2,16%
27,70%
12,17%
7,65%
1,95%
A,B
Mieszane
151,45 PLN
153,76 PLN
-0,12%
5,86%
1,54%
5,62%
12,10%
3,38%
3,07%
48,86%
38,10%
30,48%
45,07%
A,B
Mieszane
32,28 EUR
32,77 EUR
-0,34%
5,80%
2,25%
4,36%
13,70%
4,87%
1,64%
46,06%
26,24%
17,64%
29,43%
A,B
Mieszane
34,62 USD
35,15 USD
-1,79%
6,52%
3,59%
5,52%
25,03%
2,34%
-7,88%
44,37%
19,79%
2,37%
7,32%
A,B
Dłużne
140,91 PLN
141,76 PLN
0,09%
2,76%
1,31%
2,54%
5,38%
2,40%
0,85%
10,23%
1,21%
0,45%
17,40%
A,B
Dłużne
30,04 EUR
30,22 EUR
-0,10%
2,74%
2,04%
1,35%
6,90%
3,87%
-0,50%
8,21%
-7,46%
-9,44%
4,78%
A,B
Dłużne
32,21 USD
32,4 USD
-1,59%
3,40%
3,34%
2,42%
17,55%
1,38%
-9,88%
6,90%
-12,21%
-21,21%
-13,16%
A,B
Mieszane
201,14 PLN
204,2 PLN
0,37%
4,40%
1,72%
4,23%
8,29%
-3,40%
-3,53%
20,19%
6,87%
5,40%
  --  
A,B
Mieszane
42,88 EUR
43,53 EUR
0,19%
4,38%
2,46%
3,03%
9,86%
-1,99%
-4,84%
17,96%
-2,28%
-4,96%
  --  
A,B
Mieszane
45,98 USD
46,68 USD
-1,31%
5,05%
3,79%
4,12%
20,78%
-4,37%
-13,78%
16,55%
-7,30%
-17,32%
  --  
C
Mieszane
201,44 PLN
204,51 PLN
0,37%
4,42%
1,73%
4,25%
8,34%
-3,30%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
146,97 PLN
149,21 PLN
-0,43%
3,19%
0,65%
3,39%
9,63%
-0,03%
-4,22%
12,58%
3,79%
2,01%
6,70%
A,B
Akcyjne
84,91 PLN
86,2 PLN
-1,34%
2,64%
-4,28%
3,11%
7,64%
-5,79%
-15,04%
-6,19%
-20,02%
-23,03%
  --  
A,B
Akcyjne
18,1 EUR
18,38 EUR
-1,52%
2,61%
-3,62%
1,91%
9,23%
-4,44%
-16,20%
-7,93%
-26,87%
-30,60%
  --  
A,B
Akcyjne
19,41 USD
19,71 USD
-3,00%
3,30%
-2,36%
3,03%
20,04%
-6,73%
-24,06%
-9,04%
-30,63%
-39,63%
  --  
A,B
Akcyjne
194,56 PLN
197,52 PLN
-1,24%
1,68%
-2,93%
1,93%
17,64%
-7,93%
-1,16%
38,53%
-1,58%
-5,73%
1,43%
A,B
Akcyjne
115,94 PLN
117,71 PLN
-0,59%
9,18%
1,33%
9,53%
20,88%
0,36%
2,47%
64,97%
32,84%
19,61%
72,48%
A,B
Akcyjne
175,15 PLN
177,82 PLN
-0,84%
3,98%
-1,08%
4,36%
9,06%
-6,63%
-6,30%
40,41%
13,70%
11,38%
  --  
A,B
Akcyjne
37,34 EUR
37,91 EUR
-1,03%
3,95%
-0,37%
3,15%
10,64%
-5,28%
-7,57%
37,84%
3,98%
0,43%
  --  
A,B
Akcyjne
40,04 USD
40,65 USD
-2,51%
4,63%
0,91%
4,24%
21,67%
-7,55%
-16,25%
36,14%
-1,38%
-12,61%
  --  
C
Akcyjne
175,41 PLN
178,08 PLN
-0,84%
4,00%
-1,08%
4,38%
9,11%
-6,53%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  

* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
A,B
Dłużne
105,22 PLN
105,86 PLN
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
0,80%
A,B
Dłużne
193,58 PLN
194,75 PLN
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
1,22%
A,B
Mieszane
99,3 PLN
100,1 PLN
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
  --  
  --  
C
Mieszane
99,44 PLN
100,24 PLN
-8,41%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
164,71 PLN
167,22 PLN
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
-7,30%
A,B
Mieszane
151,45 PLN
153,76 PLN
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
7,70%
A,B
Mieszane
32,28 EUR
32,77 EUR
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
9,53%
A,B
Mieszane
34,62 USD
35,15 USD
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
-1,58%
A,B
Dłużne
140,91 PLN
141,76 PLN
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
1,44%
A,B
Dłużne
30,04 EUR
30,22 EUR
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
3,14%
A,B
Dłużne
32,21 USD
32,4 USD
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
-7,30%
A,B
Mieszane
201,14 PLN
204,2 PLN
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
3,50%
A,B
Mieszane
42,88 EUR
43,53 EUR
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
5,23%
A,B
Mieszane
45,98 USD
46,68 USD
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
-5,42%
C
Mieszane
201,44 PLN
204,51 PLN
-12,09%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
146,97 PLN
149,21 PLN
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
-2,87%
A,B
Akcyjne
84,91 PLN
86,2 PLN
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
-5,35%
A,B
Akcyjne
18,1 EUR
18,38 EUR
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
-3,76%
A,B
Akcyjne
19,41 USD
19,71 USD
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
-13,50%
A,B
Akcyjne
194,56 PLN
197,52 PLN
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
-6,82%
A,B
Akcyjne
115,94 PLN
117,71 PLN
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
10,32%
A,B
Akcyjne
175,15 PLN
177,82 PLN
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
6,98%
A,B
Akcyjne
37,34 EUR
37,91 EUR
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
8,77%
A,B
Akcyjne
40,04 USD
40,65 USD
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
-2,22%
C
Akcyjne
175,41 PLN
178,08 PLN
-19,43%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszuData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X