Jesteś tuNotowania

Notowania

Zestawienie stóp zwrotu w PDF
Wyceny z dnia: 2022-12-02
Nazwa subfunduszu
 
Poziom ryzyka
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
 
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
2
A,B
Dłużne
185,88 PLN
187 PLN
0,11%
0,23%
2,30%
0,81%
2,48%
-0,06%
-1,68%
-0,90%
0,85%
1,41%
12,88%
3
A,B
Dłużne
100,03 PLN
100,63 PLN
0,15%
-6,72%
8,07%
0,56%
2,66%
-7,58%
-13,08%
-10,40%
-6,82%
-8,64%
  --  
3
A,B
Dłużne
136,96 PLN
137,79 PLN
0,39%
-2,89%
2,65%
1,98%
0,63%
-2,18%
-1,87%
-1,98%
0,88%
-2,39%
16,70%
4
A,B
Dłużne
29,23 EUR
29,41 EUR
0,48%
-4,85%
3,03%
2,60%
-1,48%
-3,98%
-6,49%
-10,03%
-7,65%
-12,35%
2,27%
5
A,B
Dłużne
30,78 USD
30,97 USD
1,32%
-11,32%
9,54%
8,34%
-2,90%
-10,68%
-18,31%
-13,97%
-14,45%
-22,45%
-17,17%
4
A,B
Mieszane
145,45 PLN
147,66 PLN
0,21%
-6,87%
7,01%
5,03%
3,75%
-5,81%
5,51%
28,93%
38,18%
24,73%
45,62%
5
A,B
Mieszane
31,05 EUR
31,52 EUR
0,32%
-8,73%
7,44%
5,72%
1,60%
-7,51%
0,55%
18,38%
26,58%
12,05%
27,67%
6
A,B
Mieszane
32,69 USD
33,19 USD
1,14%
-14,96%
14,22%
11,61%
0,12%
-14,00%
-12,17%
13,15%
17,17%
-0,91%
3,38%
4
A,B
Mieszane
96,95 PLN
97,73 PLN
0,44%
-7,46%
5,29%
2,04%
-0,83%
-6,56%
-5,97%
-3,50%
1,30%
-4,22%
  --  
4
C
Mieszane
97,06 PLN
97,84 PLN
0,43%
-7,37%
5,29%
2,07%
-0,78%
-6,48%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
4
A,B
Mieszane
196,9 PLN
199,9 PLN
0,35%
-10,25%
6,11%
1,99%
-1,58%
-8,71%
-3,80%
0,34%
7,17%
1,49%
  --  
5
A,B
Mieszane
42,03 EUR
42,67 EUR
0,45%
-12,03%
6,54%
2,64%
-3,62%
-10,35%
-8,33%
-7,89%
-1,84%
-8,85%
  --  
6
A,B
Mieszane
44,26 USD
44,93 USD
1,30%
-18,04%
13,25%
8,40%
-5,02%
-16,63%
-19,91%
-11,94%
-9,10%
-19,35%
  --  
4
C
Mieszane
197,13 PLN
200,13 PLN
0,35%
-10,17%
6,12%
2,02%
-1,53%
-8,62%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
4
A,B
Mieszane
141,48 PLN
143,63 PLN
-0,30%
-9,24%
6,61%
4,04%
1,92%
-9,37%
-5,24%
0,62%
1,77%
-3,41%
4,12%
5
A,B
Mieszane
160,11 PLN
162,55 PLN
-0,44%
-11,79%
6,97%
5,62%
1,11%
-11,25%
-0,53%
8,64%
11,93%
0,39%
-0,29%
6
A,B
Akcyjne
190,73 PLN
193,63 PLN
-0,60%
-16,43%
9,62%
11,66%
0,69%
-15,18%
3,87%
1,61%
0,42%
-12,96%
0,04%
6
A,B
Akcyjne
107,91 PLN
109,55 PLN
0,45%
-15,44%
9,14%
9,17%
3,25%
-15,27%
11,37%
26,79%
33,87%
7,50%
68,56%
6
A,B
Akcyjne
174,31 PLN
176,96 PLN
-0,67%
-16,71%
6,15%
2,32%
-0,38%
-13,75%
-3,79%
5,20%
16,21%
8,05%
  --  
6
A,B
Akcyjne
37,21 EUR
37,78 EUR
-0,56%
-18,36%
6,59%
2,99%
-2,44%
-15,30%
-8,33%
-3,43%
6,44%
-2,95%
  --  
6
A,B
Akcyjne
39,18 USD
39,78 USD
0,26%
-23,94%
13,30%
8,74%
-3,88%
-21,25%
-19,91%
-7,66%
-1,46%
-14,15%
  --  
6
C
Akcyjne
174,51 PLN
177,17 PLN
-0,67%
-16,64%
6,16%
2,35%
-0,34%
-13,66%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
6
A,B
Akcyjne
86,19 PLN
87,5 PLN
-0,53%
-17,66%
5,05%
4,54%
0,89%
-15,00%
-12,80%
-17,51%
-18,73%
-21,51%
  --  
6
A,B
Akcyjne
18,4 EUR
18,68 EUR
-0,43%
-19,30%
5,50%
5,20%
-1,18%
-16,52%
-16,89%
-24,28%
-25,57%
-29,50%
  --  
6
A,B
Akcyjne
19,37 USD
19,66 USD
0,41%
-24,81%
12,09%
11,07%
-2,66%
-22,40%
-27,43%
-27,62%
-31,09%
-37,64%
  --  

* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
 
Poziom ryzyka
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
 
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2
A,B
Dłużne
185,88 PLN
187 PLN
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
1,22%
2,60%
3
A,B
Dłużne
100,03 PLN
100,63 PLN
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
0,80%
  --  
3
A,B
Dłużne
136,96 PLN
137,79 PLN
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
1,44%
4,16%
4
A,B
Dłużne
29,23 EUR
29,41 EUR
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
3,14%
0,27%
5
A,B
Dłużne
30,78 USD
30,97 USD
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
-7,30%
-11,34%
4
A,B
Mieszane
145,45 PLN
147,66 PLN
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
7,70%
0,90%
5
A,B
Mieszane
31,05 EUR
31,52 EUR
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
9,53%
-2,89%
6
A,B
Mieszane
32,69 USD
33,19 USD
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
-1,58%
-14,12%
4
A,B
Mieszane
96,95 PLN
97,73 PLN
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
  --  
  --  
  --  
4
C
Mieszane
97,06 PLN
97,84 PLN
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
4
A,B
Mieszane
196,9 PLN
199,9 PLN
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
3,50%
5,42%
5
A,B
Mieszane
42,03 EUR
42,67 EUR
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
5,23%
1,46%
6
A,B
Mieszane
44,26 USD
44,93 USD
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
-5,42%
-10,27%
4
C
Mieszane
197,13 PLN
200,13 PLN
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
4
A,B
Mieszane
141,48 PLN
143,63 PLN
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
-2,87%
-0,72%
5
A,B
Mieszane
160,11 PLN
162,55 PLN
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
-7,30%
-2,48%
6
A,B
Akcyjne
190,73 PLN
193,63 PLN
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
-6,82%
-4,08%
6
A,B
Akcyjne
107,91 PLN
109,55 PLN
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
10,32%
-10,49%
6
A,B
Akcyjne
174,31 PLN
176,96 PLN
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
6,98%
5,03%
6
A,B
Akcyjne
37,21 EUR
37,78 EUR
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
8,77%
1,07%
6
A,B
Akcyjne
39,18 USD
39,78 USD
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
-2,22%
-10,62%
6
C
Akcyjne
174,51 PLN
177,17 PLN
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
6
A,B
Akcyjne
86,19 PLN
87,5 PLN
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
-5,35%
-2,54%
6
A,B
Akcyjne
18,4 EUR
18,68 EUR
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
-3,76%
-6,23%
6
A,B
Akcyjne
19,37 USD
19,66 USD
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
-13,50%
-17,07%
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszuData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X