Jesteś tuNotowania

Notowania

Zestawienie stóp zwrotu w PDF
Wyceny z dnia: 2024-03-01
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
113,61 PLN
114,3 PLN
0,16%
0,03%
-0,59%
2,11%
4,08%
10,99%
7,97%
-0,83%
0,59%
4,62%
  --  
A,B
Dłużne
205,65 PLN
206,89 PLN
0,03%
1,06%
0,39%
1,87%
3,55%
7,29%
11,11%
8,82%
9,23%
10,70%
21,37%
A,B
Mieszane
102,52 PLN
103,35 PLN
0,13%
-0,20%
-0,41%
2,77%
4,49%
5,81%
0,96%
-0,64%
1,49%
5,40%
  --  
C
Mieszane
102,76 PLN
103,59 PLN
0,13%
-0,19%
-0,40%
2,79%
4,55%
5,92%
1,15%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
202,06 PLN
205,14 PLN
0,38%
2,99%
2,24%
5,28%
10,42%
20,87%
22,18%
19,45%
43,32%
37,75%
17,32%
A,B
Mieszane
176,64 PLN
179,33 PLN
0,29%
3,02%
1,72%
6,44%
8,82%
17,82%
22,93%
20,16%
55,73%
63,04%
60,73%
A,B
Mieszane
40,91 EUR
41,53 EUR
0,32%
3,75%
1,89%
7,21%
12,79%
28,04%
34,48%
25,88%
56,38%
62,66%
54,84%
A,B
Mieszane
44,25 USD
44,92 USD
0,00%
1,56%
2,05%
6,42%
12,48%
30,15%
29,92%
13,11%
53,11%
54,88%
21,80%
A,B
Dłużne
147,72 PLN
148,61 PLN
0,08%
-0,46%
-0,55%
2,37%
3,82%
6,27%
6,68%
5,51%
5,67%
6,47%
17,77%
A,B
Dłużne
34,21 EUR
34,42 EUR
0,12%
0,23%
-0,41%
3,10%
7,61%
15,50%
16,72%
10,53%
6,11%
6,21%
13,47%
A,B
Dłużne
37 USD
37,22 USD
-0,22%
-1,91%
-0,24%
2,32%
7,31%
17,35%
12,74%
-0,70%
3,90%
1,12%
-10,76%
A,B
Mieszane
215,72 PLN
219,01 PLN
0,18%
1,16%
0,78%
4,59%
6,49%
9,48%
3,44%
3,60%
11,05%
15,48%
26,55%
A,B
Mieszane
49,96 EUR
50,72 EUR
0,20%
1,88%
0,95%
5,36%
10,38%
18,98%
13,16%
8,54%
11,52%
15,22%
21,94%
A,B
Mieszane
54,04 USD
54,86 USD
-0,11%
-0,28%
1,10%
4,57%
10,08%
20,92%
9,33%
-2,49%
9,22%
9,70%
-4,08%
C
Mieszane
216,26 PLN
219,55 PLN
0,18%
1,19%
0,80%
4,62%
6,54%
9,60%
3,65%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
171,18 PLN
173,79 PLN
0,23%
2,01%
1,51%
3,75%
7,62%
16,24%
16,53%
11,12%
24,95%
21,12%
17,79%
A,B
Akcyjne
278,66 PLN
282,9 PLN
0,37%
5,39%
4,89%
9,36%
17,29%
36,09%
41,60%
40,92%
65,89%
40,45%
24,84%
A,B
Akcyjne
158,14 PLN
160,55 PLN
0,45%
5,51%
4,07%
9,39%
13,53%
35,48%
46,05%
41,72%
92,99%
85,00%
70,63%
A,B
Akcyjne
214,63 PLN
217,9 PLN
0,46%
6,41%
4,69%
10,11%
11,22%
20,73%
14,94%
12,67%
38,09%
40,97%
67,43%
A,B
Akcyjne
49,71 EUR
50,47 EUR
0,49%
7,16%
4,87%
10,91%
15,31%
31,23%
25,75%
18,02%
38,66%
40,66%
61,34%
A,B
Akcyjne
53,76 USD
54,58 USD
0,15%
4,88%
5,02%
10,07%
14,95%
33,33%
21,46%
6,04%
35,79%
33,90%
26,88%
C
Akcyjne
215,15 PLN
218,43 PLN
0,46%
6,43%
4,70%
10,14%
11,28%
20,86%
15,16%
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
108,94 PLN
110,6 PLN
0,74%
7,25%
5,36%
11,58%
13,86%
22,43%
20,92%
8,89%
4,91%
2,58%
-8,29%
A,B
Akcyjne
25,23 EUR
25,61 EUR
0,76%
8,01%
5,52%
12,38%
18,01%
33,07%
32,30%
14,06%
5,34%
2,35%
-11,63%
A,B
Akcyjne
27,29 USD
27,71 USD
0,44%
5,73%
5,69%
11,57%
17,68%
35,23%
27,82%
2,48%
3,18%
-2,57%
-30,49%

* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
 
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
 
 
 
 
 
 
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
A,B
Dłużne
113,61 PLN
114,3 PLN
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
A,B
Dłużne
205,65 PLN
206,89 PLN
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
A,B
Mieszane
102,52 PLN
103,35 PLN
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
  --  
C
Mieszane
102,76 PLN
103,59 PLN
7,28%
-8,41%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
202,06 PLN
205,14 PLN
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
A,B
Mieszane
176,64 PLN
179,33 PLN
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
A,B
Mieszane
40,91 EUR
41,53 EUR
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
A,B
Mieszane
44,25 USD
44,92 USD
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
A,B
Dłużne
147,72 PLN
148,61 PLN
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
A,B
Dłużne
34,21 EUR
34,42 EUR
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
A,B
Dłużne
37 USD
37,22 USD
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
A,B
Mieszane
215,72 PLN
219,01 PLN
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
A,B
Mieszane
49,96 EUR
50,72 EUR
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
A,B
Mieszane
54,04 USD
54,86 USD
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
C
Mieszane
216,26 PLN
219,55 PLN
10,79%
-12,09%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Mieszane
171,18 PLN
173,79 PLN
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
A,B
Akcyjne
278,66 PLN
282,9 PLN
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
A,B
Akcyjne
158,14 PLN
160,55 PLN
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
A,B
Akcyjne
214,63 PLN
217,9 PLN
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
A,B
Akcyjne
49,71 EUR
50,47 EUR
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
A,B
Akcyjne
53,76 USD
54,58 USD
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
C
Akcyjne
215,15 PLN
218,43 PLN
19,86%
-19,43%
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
  --  
A,B
Akcyjne
108,94 PLN
110,6 PLN
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
A,B
Akcyjne
25,23 EUR
25,61 EUR
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
A,B
Akcyjne
27,29 USD
27,71 USD
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
Brak wybranych subfunduszy do porównania. Wybierz subdfundusze
Nazwa subfunduszuData odData doStopa zwrotuWycena na początek okresuWycena na końcu okresu
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X