Jesteś tuNarzędziaKalkulator systematycznego oszczędzania

Kalkulator regularnego oszczędzania

Kalkulator pomoże Ci oszacować wartość Twoich przyszłych oszczędności. Wystarczy wprowadzić kwotę pierwszej wpłaty, kwotę jaką chcesz odkładać regularnie, wybrać okres oszczędzania oraz średnioroczną stopę zwrotu.
 

Kwota pierwszej wpłaty

PLN

 

Kwota regularnych wpłat

PLN

częstotliwość wpłat

 

Okres oszczędzania

lata

miesięcy

 

Średnioroczna stopa zwrotu

%

 

Prezentowane w Kalkulatorze Regularnego Oszczędzania (dalej: „Kalkulator”) udostępnianym na stronie internetowej Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje stanowią wyłącznie symulację uwzględniającą wskazane przez Państwa w sposób dobrowolny parametry i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Niniejszy Kalkulator:

  1. ma charakter wyłącznie reklamowy;
  2. służy wyłącznie do zaprezentowania symulacji inwestowania w jednostki uczestnictwa,
  3. nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka inwestycji w jednostki uczestnictwa,
  4. nie uwzględnia wszystkich aspektów inwestowania w jednostki uczestnictwa.

Towarzystwo dokłada najlepszych starań aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora były rzetelne i nie wprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od błędów i nieścisłości.

Opodatkowanie zaprezentowane w obliczeniach i wynikach Kalkulatora ma charakter wyłącznie orientacyjny. Faktyczne opodatkowanie zależy od Państwa indywidualnej sytuacji oraz może ulec zmianie w przyszłości.

Przedstawiane za pośrednictwem Kalkulatora prognozy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Wyniki, obliczenia oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie zawierają należnych opłat i prowizji. Przed dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa powinni się Państwo zapoznać z opłatami i prowizjami, które towarzyszą inwestycjom w konkretne jednostki uczestnictwa emitowane przez dany fundusz inwestycyjny.

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo są informacje zawarte w prospekcie, statucie funduszu, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem Kalkulatora.

Obliczenia, wyniki oraz inne dane prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948), porady prawnej lub podatkowej, rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016), ani też nie wskazują, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla Państwa.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔