Jesteś tuProgramy

Oszczędzanie i emerytura

Dlaczego warto oszczędzać?

Według szacunków, przyszłe świadczenia emerytalne Polaków nie będą przekraczały połowy dotychczasowej pensji – i to w optymistycznym scenariuszu. Warto więc już teraz pomyśleć o przeznaczeniu części naszego budżetu lub części naszych oszczędności na przyszłe świadczenia, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantujemy sobie w przyszłości możliwość realizacji naszych potrzeb finansowych na odpowiednim poziomie.

Przy obecnym poziomie stóp procentowych nie wystarczy jednak jedynie odkładać wolne środki na konto. Warto pomyśleć o rozwiązaniach, które umożliwią przyrost kapitału w czasie na odpowiednio wysokiej stopie zwrotu w dłuższej perspektywie. Takie właśnie produkty oszczędnościowe, oparte o fundusze inwestycyjne oferuje Millennium TFI a część z nich – oferuje także dodatkowe korzyści podatkowe, takie jak zwolnienie z podatku od zysków bądź podatku spadkowego.

 

Jak możemy oszczędzać z Millennium TFI?

Najprostszą metodą jest uruchomienie programu oszczędnościowo - inwestycyjnego opartego o fundusze Millennium. W takich programach deklarujemy jedynie wysokość miesięcznej składki (od 100 zł/mc) oraz okres oszczędzania.

Alternatywnie, Klienci posiadający oszczędności na kontach lub lokatach bankowych, mogą dokonywać jednorazowych, doraźnych wpłat na wybrany program i korzystać z korzyści inwestycyjnych lub podatkowych. Środki przekazywane przez Klienta są systematycznie inwestowane w wybrane fundusze z naszej oferty. Klienci zachowują pełny dostęp do swoich oszczędności w każdym czasie.

 

Plan Inwestycyjny Millennium

Plan Inwestycyjny Millennium to atrakcyjne rozwiązanie finansowe oparte o Subfundusze z oferty Millennium TFI. Fundusze inwestycyjne Millennium lokują swoje aktywa w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy bony skarbowe, zaspakajając w ten sposób pełne spektrum potrzeb Klientów pod względem oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Fundusze dają także możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach finansowych.

Więcej
 

Indywidualne Konto Emerytalne

Oszczędzanie w IKE to doskonały sposób na uzupełnienie niewielkiej, jak wynika z prognoz emerytury z I i II filaru. Adresowane jest do osób aktywnych zawodowo, niezależnie od tego czy pracują na etatach, czy prowadzą działalność gospodarczą.

Więcej
 

Program Inwestycyjny Przyszłość +

Od 1 kwietnia 2022 roku zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane. Realizowane są wyłącznie zlecenia kolejnego nabycia na już otwarte rejestry. Program Inwestycyjny Przyszłość + to rozwiązanie finansowe polegające na regularnym oszczędzaniu i inwestowaniu środków na globalnych rynkach kapitałowych poprzez subfundusze z oferty Millennium SFIO.

Więcej
 

Program Inwestycyjny Millennium

Od 4.10.2021 r. zlecenia nabycia nie są przyjmowane. Realizowane są wyłącznie zlecenia kolejnego nabycia na już otwarte rejestry przed dniem 4 października 2021. Oferta dla osób, których celem jest pomnażanie kapitału na przyszłość. Specyfiką Programu jest możliwość zbudowania własnej strategii poprzez wybór spośród trzech dostępnych Planów opartych na Subfunduszach Millennium FIO i SFIO, o zróżnicowanym potencjale zysku i ryzyka.

Więcej
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔