Jesteś tuProgramyProgram Inwestycyjny Millennium

Program Inwestycyjny Millennium

Wybierz dla siebie odpowiednią strategię
i pomnażaj swoje oszczędności

(Od 4.10.2021 r. zlecenia nabycia nie są przyjmowane. Realizowane są wyłącznie zlecenia kolejnego nabycia na już otwarte rejestry przed dniem 4 października 2021).

Program Inwestycyjny Millennium to atrakcyjne rozwiązanie inwestycyjne stworzone z myślą o osobach, które chcą w prosty sposób zainwestować swoje środki jednocześnie w kilka subfunduszy Millennium TFI, tworząc zdywersyfikowany portfel inwestycyjny.

W ramach Programu oferujemy trzy gotowe Plany inwestycyjne – Stabilny, Umiarkowany i Dynamiczny – które różnią się poziomem ryzyka i wysokością potencjalnych zysków. Dzięki optymalnemu doborowi trzech subfunduszy do każdego Planu, Klient może zainwestować w plan o niskim ryzyku, ale i niższej dochodowości, plan mieszany charakteryzujący się podwyższonym ryzykiem, dający jednocześnie szanse na wyższe zyski, oraz plan akcyjny, który przy wysokim poziomie ryzyka może przynieść potencjalnie najwyższe dochody. Każdy Plan oferuje możliwość jednoczesnego inwestowania na wielu rynkach finansowych, już od niewielkiej kwoty inwestycji.

Każda wpłata Klienta zostaje podzielona na nabycie odpowiednich funduszy w ściśle określonych proporcjach wynikających z założeń wybranego Planu. Regularne wpłaty do Programu nie są konieczne. Kolejne wpłaty można realizować w dowolnym momencie, a minimalna wysokość pierwszej i kolejnej wynosi 200 zł.

Uczestnictwo w Programie trwa maksymalnie 5 lat od momentu nabycia jednostek uczestnictwa. Środki dostępne są w dowolnym momencie inwestycji, niezależnie od tego, kiedy Uczestnik podejmie decyzję o ich wypłacie. Po upływie 2 lat od zakupu jednostek uczestnictwa można wycofać wszystkie zgromadzone środki bez płat manipulacyjnych.

Po pięciu latach od otwarcia Programu wybrany Plan jest kontynuowany na nowych rejestrach, nieobjętych Planem. Klient może w dalszym ciągu kontynuować inwestowanie na trzech osobnych subfunduszach Millennium, tj. dopłacać, zamieniać lub wypłacać środki w ramach każdego z subfunduszy indywidualnie.

 

Plan Stabilny

 
 

Plan Stabilny został stworzony z myślą o osobach oczekujących w dłuższym terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z ulokowania środków na standardowej lokacie, akceptujących umiarkowany poziom ryzyka utraty kapitału oraz okresowe wahania wartości inwestycji. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu wartości dłużnych instrumentów finansowych.

Poziom ryzyka:
2

Plan Umiarkowany

 
 

Plan Umiarkowany został stworzony z myślą o osobach, które w dłuższym terminie oczekują systematycznego wzrostu wartości inwestycji i akceptują nieco wyższe ryzyko utraty kapitału niż w Planie Stabilnym oraz średnie wahania wartości inwestycji. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu cen akcji i obligacji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
4

Plan Dynamiczny

 
 

Plan Dynamiczny został utworzony dla osób, które w dłuższym terminie oczekują potencjalnie wyższych wyników inwestycji i akceptują znaczne wahania wartości inwestycji oraz możliwość utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela w wyniku wzrostu wartości cen akcji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.

Poziom ryzyka:
5

Warto wiedzieć, że w dłuższym terminie regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot daje możliwość zgromadzenia znaczącego kapitału w przyszłości. Wpłacanie środków w różnych okresach, uśrednia cenę nabycia jednostek uczestnictwa, co może mieć wpływ na ograniczenie ryzyka zakupu wszystkich jednostek uczestnictwa po najmniej korzystnej cenie.

 
Wybierz plany do porównania lista planów.
Nazwa planuPoczątek przedziałuKoniec przedziałuStopa zwrotu
 
 
 

Najważniejsze zasady inwestycji:

 

Jakie są zalety Programu

Płynność

W każdej chwili można wycofać zainwestowane środki, nie tracąc wypracowanego zysku. Po dwóch latach inwestycji nie jest pobierana opłata za wypłatę środków.

Przejrzystość

Zasady uczestnictwa w Programie są proste i dopasowane do potrzeb inwestora. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, będąca Klientem Banku Millennium. Program oparty jest o Jednostki Uczestnictwa kategorii B Subfunduszy dostępnych w dwóch parasolach Millennium FIO oraz Millennium SFIO.

Elastyczność

Program zakładany jest na okres 5 lat. Po tym czasie inwestycja kontynuowana jest na nowych rejestrach nieobjętych Planem.

Globalny zasięg

Dzięki wykorzystaniu Subfunduszy w Parasola SFIO Klient otrzymuje dostęp do wyselekcjonowanych najlepszych globalnych funduszy inwestycyjnych, umożliwiających budowanie ekspozycji na najciekawsze rynki zagraniczne – często niedostępne lub zbyt drogie z punktu widzenia bezpośrednich inwestycji. Taka globalna ekspozycja to również mix wiedzy i doświadczeń zagranicznych zarządzających, ale z zabezpieczonym ryzykiem walutowym.

Dostępność

Program można otworzyć w oddziale Banku Millennium, bankowości internetowej Millenet oraz w aplikacji mobilnej. Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz kolejnych dopłat to 200 zł. Każda wpłata Klienta zostaje podzielona na nabycie odpowiednich subfunduszy w stałych proporcjach wynikających z opisu każdego Planu. Klient może otworzyć dowolną liczbę Umów o Program (Planów).

Bezpieczeństwo i profesjonalizm

Kontrolę nad działalnością Towarzystwa sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Depozytariuszem Subfunduszy jest Bank Millennium S.A. Aktywami zarządzają doświadczeni doradcy i specjaliści inwestycyjni.

 

Opłaty

0 zł za otwarcie Programu
0 zł za prowadzenie Programu
0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa
0 zł za wypłatę środków po 2 latach inwestycji

W ramach Planu oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii B.
Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zleceniach odkupienia.

J.U.kat.B
Opłata manipulacyjna 0-12 m-cy  1,00%
12-24 m-cy  0,50%
pow. 24 m-cy  0,00%

 

Dla jakiego inwestora?

Plany inwestycyjne polecane są Klientom:

… o różnych preferencjach i stylach inwestycyjnych,

… zainteresowanym inwestowaniem w kilka funduszy, dzięki czemu będą mogli korzystać z międzynarodowych rynków kapitałowych,

… oczekującym oferty dopasowanej do akceptowalnego poziomu ryzyka,

… którzy nie mają czasu, aby ocenić sytuację na rynku finansowym i samodzielnie podejmować decyzje dotyczące wyboru funduszy inwestycyjnych.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔