Jesteś tuProgramyIndywidualne Konto EmerytalneIndywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne

MILLENNIUM IKE

 

to unikalny program umożliwiający budowanie kapitału w czasie, oferujący dodatkowe korzyści podatkowe – tj. zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) oraz podatku spadkowego.

Indywidualne Konta Emerytalne są formą pomnażania kapitału bez konieczności zapłaty 19% podatku Belki. 
Dla osób urodzonych po 1948 roku wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu jednego z dwóch poniższych warunków: 

Im więcej środków zostanie zgromadzonych na IKE, tym większa kwota oszczędności będzie do Twojej dyspozycji w przyszłości – i tym większe będzie potencjalne zwolnienie z podatku. Dlatego warto zaplanować wykorzystanie jak najwyższej kwoty limitu, jaki przewiduje na dany rok ustawodawca.

Roczny limit wpłat, jakich można dokonać w 2024 roku, to 23 472. Kwotę taką można wpłacić jednorazowo, w ratach lub poprzez systematyczne wpłaty miesięczne.

Środki w ramach IKE mogą być wycofane w każdej chwili. Jeżeli jednak środki zostaną wycofane przed osiągnięciem przez Klienta praw do emerytury, zyski z IKE będą obciążone podatkiem dochodowym.

W  ramach Millennium IKE środki mogą być inwestowane  w jeden lub kilka subfunduszy wchodzących w skład Millennium FIO:

Klienci zachowują swobodę w dokonywaniu zmian struktury oszczędności, w dowolnym momencie można dokonać bezpłatnej zmiany alokacji wpłat, jak i zgromadzonych środków w ramach IKE, co pozwala na dostosowywanie sposobu inwestowania oszczędności do zmieniającej się sytuacji rynkowej lub wieku.

 

IKE w Millennium TFI to:

 

Wzrost kapitału w czasie

Symulacja wartości portfela przy założeniu, że dzisiejszy 30-latek przez najbliższych 37 lat będzie systematycznie odkładać  na IKE 200 zł miesięcznie, a wybrane przez niego fundusze osiągać będą 10-procentową stopę zwrotu rocznie,  to osiągając wiek emerytalny oszczędzający zgromadziłby kwotę 931 965 zł. Same wpłaty stanowić  będą kwotę 88.800 zł. Pozostały kapitał to zyski z inwestycji – co ważne nieopodatkowane 19% podatkiem przy wypłacie*.
Zaoszczędzony podatek wyniósłby wtedy 160 201 PLN*

 

Rocznie przez 5 lat

Symulacja wartości portfela.  Przy założeniu, że dzisiejszy 30-latek tylko przez najbliższych 5 lat będzie systematycznie odkładać  na IKE 10000 zł rocznie, a wybrane przez niego fundusze osiągać będą 6-procentową stopę zwrotu rocznie, to osiągając wiek 60 lat oszczędzający zgromadziłby kwotę 241 937 zł. Same wpłaty stanowić  będą kwotę 50.000 zł. Pozostały kapitał stanowiłyby zyski z inwestycji – co ważne nieopodatkowane 19% podatkiem przy wypłacie*.
Zaoszczędzony podatek wyniósłby wtedy 41 218 PLN*

 

* Prezentowane wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry.

 

Założona stopa zwrotu ma charakter przykładowy i w żadnym przypadku nie można jej traktować jako obietnicy osiągnięcia przyszłych wyników. Nie stanowi ona wyników z przeszłości funduszu ani symulacji wyników w przyszłości. Wykresy i diagramy przedstawione na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie są ofertą handlową ani nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. „Szacowany zysk” nie jest prognozą ani zapewnieniem jego osiągnięcia.

 

 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔