Jesteś tuProgramyPlan Inwestycyjny Millennium*

Plan Inwestycyjny Millennium*

Plan Inwestycyjny Millennium* to atrakcyjne rozwiązanie finansowe oparte o Subfundusze z oferty Millennium TFI. Fundusze inwestycyjne Millennium lokują swoje aktywa w różne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy bony skarbowe, zaspakajając w ten sposób pełne spektrum potrzeb Klientów pod względem oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Fundusze dają także możliwość dywersyfikacji poprzez inwestycje na różnych rynkach finansowych.

 

Specyfiką inwestycji jest możliwość wyboru indywidualnej strategii  spośród trzech rozwiązań oferowanych przez Subfundusze: Plan Spokojny, Plan Wyważony, Plan Aktywny. Plany oparte są o jednostki uczestnictwa kategorii C, których opłata za zarządzanie  jest obniżona w stosunku do kategorii A i B o 0,1%.

Można zainwestować w Subfundusz o umiarkowanie niskim ryzyku, ale i niższej dochodowości, Subfundusz charakteryzujący się podwyższonym ryzykiem, dający jednocześnie szanse na wyższe zyski, lub w Subfundusz, który przy wysokim poziomie ryzyka może przynieść potencjalnie najwyższe dochody.

Subfundusze Plan Aktywny, Plan Wyważony i Plan Spokojny kwalifikowane są, jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych), czyli promujące aspekty środowiskowe i społeczne (tzw. Light green product).

Subfundusze nie posiadają celu inwestycyjnego związanego ze zrównoważonymi inwestycjami. Promocja aspektów społecznych przez Subfundusze odbywa się poprzez inwestowanie w fundusze zagraniczne:

 - mające na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 Rozporządzenia SFDR);
- promujące wybrane charakterystyki środowiskowe i społeczne (art. 8 Rozporządzenia SFDR).

 

*Inwestycja w ramach Planu Inwestycyjnego Millennium nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i jest równoznaczna z nabyciem jednostek uczestnictwa na rejestrach zwykłych jednego z trzech subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tj. Subfunduszu Plan Spokojny, Subfunduszu Plan Aktywny, Subfunduszu Plan Wyważony.  

Subfundusz Plan Spokojny

 
 
Skierowany jest do inwestorów zainteresowanych rozwiązaniami, w których udział obligacji jest większy niż udział akcji. Polecany jest Klientom zainteresowanym oszczędzaniem średnio- lub długoterminowym i poszukujących możliwości wzrostu portfela przy akceptacji umiarkowanego poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Poziom ryzyka:
2

Subfundusz Plan Wyważony

 
 
Skierowany jest do inwestorów zainteresowanych rozwiązaniami, w których udział obligacji jest większy niż udział akcji. Polecany jest Klientom zainteresowanym oszczędzaniem średnio- lub długoterminowym i poszukujących możliwości osiągnięcia znaczących zysków przy akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego
Poziom ryzyka:
3

Subfundusz Plan Aktywny

 
 
Jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych średnio - lub długoterminowym pomnażaniem oszczędności i poszukujących możliwości osiągnięcia znaczących zysków przy akceptacji wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z udziałem akcji w portfelu funduszu na poziomie powyżej 70% aktywów.
Poziom ryzyka:
4

Na poniższym wykresie prezentujemy stopy zwrotu dla kategorii C dla poszczególnych Planów.

 

Notowania


Nazwa planu Początek przedziału Wartość początkowa Koniec przedziału Wartość końcowa Stopa zwrotu


NAJWAŻNIEJSZE ZASADY INWESTYCJI:

 

JAKIE SĄ ZALETY 

Płynność

W każdej chwili można wycofać zainwestowane środki, nie tracąc wypracowanego zysku. Po roku inwestycji nie jest pobierana opłata za wypłatę środków. W przypadku złożenia zlecenia zamiany, okres pobrania opłaty na nowym rejestrze liczony jest od dnia jego utworzenia.

Przejrzystość

Zasady uczestnictwa są proste i dopasowane do potrzeb inwestora. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, będąca Klientem Banku Millennium. Plany oparte są o Jednostki Uczestnictwa kategorii C Subfunduszy dostępnych w parasolu Millennium SFIO.

Elastyczność

Plan zakładany jest na czas nieokreślony. Brak opłat za zamianę pomiędzy Planami.

Globalny zasięg

Dzięki wykorzystaniu Subfunduszy z Parasola SFIO Klient otrzymuje dostęp do wyselekcjonowanych najlepszych globalnych funduszy inwestycyjnych, umożliwiających budowanie ekspozycji na najciekawsze rynki zagraniczne – często niedostępne lub zbyt drogie z punktu widzenia bezpośrednich inwestycji. Taka globalna ekspozycja to również mix wiedzy i doświadczeń zagranicznych zarządzających, ale z zabezpieczonym ryzykiem walutowym.

Dostępność

Plan można otworzyć w oddziale Banku Millennium, bankowości internetowej Millenet oraz w aplikacji mobilnej. Minimalna kwota pierwszej wpłaty oraz kolejnych dopłat to 200 zł. Klient może otworzyć dowolną liczbę Planów.

Bezpieczeństwo i profesjonalizm

Kontrolę nad działalnością Towarzystwa sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Depozytariuszem Subfunduszy jest Bank Millennium S.A. Aktywami zarządzają doświadczeni doradcy i specjaliści inwestycyjni.

 

OPŁATY

* okres inwestycji - okres liczony od daty realizacji zlecenia nabycia lub zamiany otwierającej nowy rejestr subfunduszu Millennium SFIO, do realizacji zlecenia odkupienia.
** stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku.
 
 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔