Jesteś tuProduktySubfundusze akcyjneSubfundusz Top Sectors

Subfundusz Top SectorsFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KIID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje nie mniej niż 60 % swoich aktywów  w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dywersyfikacja sektorowa portfela Subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów Subfunduszu. Alokacja pomiędzy poszczególnymi sektorami jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów Subfunduszu.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

 Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, z tego względu inwestycja w Subfundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka utraty kapitału, zatem okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 5 lat. 

 Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
6
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2022-10-03)
PLN
77,17
0,26%
EUR
15,99
1,14%
USD
15,68
0,90%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-6,40%
3M-1,56%
6M-14,81%
YTD-26,28%
12M-22,81%
36M-26,51%
48M-29,01%
60M-30,18%
120M  --  

Stopy zwrotu w EUR:

1M-8,58%
3M-3,79%
6M-18,04%
YTD-29,87%
12M-26,52%
36M-33,79%
48M-36,82%
60M-37,64%
120M  --  

Stopy zwrotu w USD:

1M-10,09%
3M-9,78%
6M-27,34%
YTD-39,13%
12M-37,78%
36M-40,79%
48M-46,48%
60M-47,87%
120M  --  Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2013-10-04
Aktywa subfunduszu w dniu 2022-09-30:24 204 491 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:2,00%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2022-08-31)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2022-08-31)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X