Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Globalny Strategii...

Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych Fundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KIID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz typu "fundusz funduszy".

Subfundusz lokuje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych alternatywnych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest zmienna w czasie, przy czym największy udział będą stanowiły tzw. fundusze Multistrategy, których celem jest stałe osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych oraz fundusze Long/Short Equity, które zajmują zarówno długie, jak i krótkie pozycje na akcjach, zachowując przy tym umiarkowany stopień korelacji z rynkami akcyjnymi. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi  70% aktywów Subfunduszu.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

 Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, z tego względu inwestycja w Subfundusz wiąże się z wysokim poziomem ryzyka utraty kapitału, zatem okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata. 

 Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2021-07-28)
PLN
100,73
-0,13%
EUR
21,92
-0,14%
USD
25,93
0,31%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M0,05%
3M0,35%
6M1,98%
YTD1,21%
12M3,45%
36M-8,08%
60M-8,81%
120M  --  

Stopy zwrotu w EUR:

1M-1,84%
3M0,05%
6M0,92%
YTD-0,27%
12M-0,99%
36M-14,11%
60M-13,22%
120M  --  

Stopy zwrotu w USD:

1M-2,74%
3M-2,00%
6M-1,37%
YTD-3,86%
12M-0,04%
36M-12,61%
60M-7,52%
120M  --  Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2013-10-04
Aktywa subfunduszu w dniu 2021-06-30:6 371 480 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:2,00%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2021-06-30)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2021-06-30)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X