Jesteś tuPPKFundusze PPKSubfundusz Emerytura 2060

Subfundusz Emerytura 2060 Fundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
 

Opis subfunduszu

W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2039 roku) nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% wartości aktywów będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 20% i nie więcej niż 40% wartości aktywów inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie, czyli od roku 2060 nie mniej niż 85% wartości aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.Dla kogo?

kierowany do osób, które planują przejść na emeryturę w okolicach 2060 roku.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
5
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki

(Dane na dzień: 2021-12-02)
PLN
125,6
-0,33%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-4,99%
3M-3,66%
6M0,95%
YTD14,07%
12M18,94%
36M  --  
48M  --  
60M  --  
120M  --  Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2021-09-30)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2021-09-30)

TypUdział


Pliki do pobrania

Inne
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X