Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-05-29

Zmiana Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych

Millennium TFI SA działając w imieniu Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 182, informuje o następujących zmianach w Statucie:

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 182, informuje o następujących zmianach w Statucie:

I.
W § 30 ust. 1 zdanie ostatnie skreśla się i dodaje się zdania w brzmieniu:
„Maksymalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w dłużne instrumenty finansowe wynosi 30 % Aktywów Subfunduszu. Środki Subfunduszu są lokowane co najmniej w 50% w instrumenty finansowe wskazane w Statucie denominowane w EUR.”

II.
W § 80 ust. 1 zdanie ostatnie skreśla się i dodaje się zdania w brzmieniu:
„Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje jest nie niższy niż 70% Aktywów Subfunduszu. Maksymalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w dłużne instrumenty finansowe wynosi 30 % Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu do 25 % w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Środki Subfunduszu są lokowane co najmniej w 50% w instrumenty finansowe wskazane w Statucie denominowane w USD.”

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X