Jesteś tuProduktySubfundusze dłużne i pieniężneSubfundusz Instrumentów Dłużnych

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

 
Karta SubfunduszuKIIDKup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Minimalny udział obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz inne podmioty wynosi 65%. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz kierowany jest zatem głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
3
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskZarządzający


Radosław Plewiński

Zarządza: Subfunduszem Depozytowym, Subfunduszem Instrumentów Dłużnych, Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2006 r. pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., początkowo na stanowisku inspektora w Wydziale Płynności Analiz i Prognoz, a później na stanowisku dealera w Zespole Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Płynnością. Od stycznia 2007 r. do lipca 2011 r. pracował w DZ Bank Polska S.A. na stanowisku dealera stopy procentowej w Zespole Tradingu. Od kwietnia 2012 r. jest zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku zarządzającego aktywami. W 2006 r. uzyskał certyfikat ACI Dealing Certificate.

 

Mateusz Łosicki

Zarządza: Subfunduszem Depozytowym, Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych i Subfunduszem Instrumentów Dłużnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Rynki Finansowe). Od sierpnia 2011 r. do maja 2013 r. pracował w Departamencie Obsługi Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Securities Services S.K.A. na stanowisku Junior Fund Accountant. W styczniu 2014 r. został zatrudniony w Millennium TFI S.A. na stanowisku Analityka Inwestycyjnego części dłużnej. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 455).

 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2018-02-22)
PLN
109,29
0,05%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-0,36%
3M-0,08%
6M0,38%
12M2,99%
36M7,12%
60MCharakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2014-09-15
Aktywa subfunduszu w dniu 2018-01-31:144 906 145,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, IKE 500 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 500 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, IKE 100 PLN
Opłata za zarządzanie:1,90%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2017-12-29)

TypUdział


Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X