Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

TABELE OPŁAT wg kategorii jednostek uczestnictwa

 

Aktualnie pobierane opłaty manipulacyjne przy nabywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym skala i wysokość stawek, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów funduszy.

Poniżej wskazane opłaty stanowią maksymalne stawki wg Prospektu Informacyjnego Millennium FIO i Millennium SFIO.

Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych

Jednostki uczestnictwa kategorii A

(maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)

Fundusz inwestycyjny

Stawka maksymalna

Millennium FIO

Subfundusz Akcji

1,50%

Subfundusz Dynamicznych Spółek

1,50%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

0,60% 

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

 0,60% 

Millennium SFIO

Subfundusz Plan Aktywny

1,50%

Subfundusz Plan Wyważony

1,50%

Subfundusz Multistrategia

1,50%

Subfundusz Top Sectors

1,50%

Subfundusz Obligacji Globalnych

0,60% 

 Subfundusz Plan Spokojny

0,80%

Informacje dodatkowe

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN.

Zniżki w opłacie manipulacyjnej, pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A, są przyznawane przez dystrybutora indywidualnie. Aktualne informacje o promocjach znajdują się na stronie millenniumtfi.pl/Promocje.

 

 

Jednostki uczestnictwa kategorii B

(maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

Fundusz inwestycyjny

Stawka maksymalna

Millennium FIO

Subfundusz Akcji

5,00%

Subfundusz Dynamicznych Spółek

5,00%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

5,00%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

5,00%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

5,00%

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

5,00%

Millennium SFIO

Subfundusz Plan Aktywny

5,00%

Subfundusz Plan Wyważony

5,00%

Subfundusz Multistrategia

5,00%

Subfundusz Top Sectors

5,00%

Subfundusz Obligacji Globalnych

5,00% 

 Subfundusz Plan Spokojny

5,00%

Informacje dodatkowe

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy kategorii jednostek B wynosi 2000 PLN, następne wpłaty 1000 PLN.

 

 


Jednostki uczestnictwa kategorii C

(maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia i odkupienia)

  Nabycie Odkupienie

Subfundusz Plan Spokojny

4% 3%
Subfundusz Plan Wyważony

4% 3%
Subfundusz Plan Aktywny

4% 3%

 

Minimalna wpłata w ramach jednostek uczestnictwa kategorii C wynosi 200 PLN. 

 

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.          

Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B  

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii C do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji. Okres inwestycji jest liczony od daty realizacji pierwszego nabycia otwierającego rejestr subfunduszu. W przypadku, gdy w wyniku zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami, zostanie otwarty nowy rejestr, wówczas okres inwestycji liczony będzie od nowa, tj. od daty utworzenia nowego rejestru. 

 

Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A, B i C

Zlecenie zamiany to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A, B, albo C) jednego subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Millennium FIO albo SFIO.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych. 

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać naliczony podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie wystawionej przez Fundusz informacji PIT-8C.

Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Powrót
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔