Jesteś tuPPKOferta dla sektora finansów publicznych
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku nałożyła na pracodawców szereg obowiązków związanych z udziałem w PPK. Ostatni, IV etap dotyczy jednostek szeroko pojętego sektora publicznego. Czasu na przygotowanie do wprowadzenia jest coraz mniej, warto więc rozpocząć wybór instytucji finansowej już teraz.

Millennium TFI oferuje pełne wsparcie w procesie wdrożenia, zdalny proces zawarcia Umowy oraz bezpłatną aplikację do zarządzania programem. Dedykowany dla Państwa opiekun wspomoże na każdym etapie wdrażania oraz przeprowadzi akcję informacyjną dla pracowników.

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami na rynku polskim i znajdujemy się w pierwszej dziesiątce podmiotów na rynku funduszy inwestycyjnych pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego.

 

Od kiedy PPK obowiązuje w sektorze finansów publicznych?

 • Uruchomienie IV etapu – 1 stycznia 2021 r. (ale wybór instytucji oraz podpisanie Umowy możliwe jeszcze w 2020 r.)
 • Termin podpisania Umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową – 26 marca 2021 r.
 • Termin zawarcia Umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową – 10 kwietnia 2021 r.
Ważne! Do końca 2020 r. podpisanie umowy o zarządzanie jest wyłączone z reżimu ustawy o zamówieniach publicznych i nie wymaga przeprowadzenia przetargu. Również w 2021 r. Pracodawca nie będzie musiał stosować Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, jeśli wartość zamówienia będzie mniejsza niż tzw. progi unijne tj. 214 tys. euro – w przypadku jednostek samorządowych i 139 tys. euro – w przypadku jednostek centralnych.

 

Sprawne wprowadzenie PPK z Millennium TFI

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w tarczy antykryzysowej 4.0 wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa, zyskali uprawnienia do tego, by wybrać instytucję finansową również w imieniu podlegających sobie jednostek organizacyjnych samorządu. Nie oznacza to jednak, że będzie on także zawierał w ich imieniu Umowę. Podmioty, takie jak szkoły, biblioteki, przedszkola czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej zarówno Umowę o zarządzanie PPK, jak i Umowę o prowadzenie PPK będą zawierać samodzielnie.

Zapraszamy do współpracy. Millennium TFI jest w pełnym zakresie przygotowane do wdrożenia PPK, dlatego zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną Ofertą.

Naszym Partnerom oferujemy szereg korzyści wynikających ze współpracy z silną grupą bankową, jak również pełne wsparcie w przygotowaniach do wdrożenia PPK oraz wygodne narzędzia systemowe do uruchomienia i obsługi programu.

 

Nasza oferta wyróżnia się:

 • Pełną automatyzacją procesów,
 • Możliwością zawarcia Umowy PPK online (poprzez stronę https://www.millenniumtfi.pl/ppk lub w systemie Comarch PPK),
 • Pełną i łatwą integracją dowolnego systemu kadrowo-płacowego z systemem Millennium PPK,
 • Korzystnym poziomem opłat za zarządzanie – jednym z najniższych na rynku, brakiem opłaty zmiennej za osiągnięty zysk,
 • Dostępem do informacji i zarządzaniem programem poprzez Portal dla Pracodawcy i dedykowaną aplikację dla Pracowników,
 • Wsparciem dedykowanego opiekuna,
 • Ofertą specjalną Banku Millennium* dla wszystkich pracowników podmiotów, które zawrą z Millennium TFI umowę o zarządzanie

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi Dyrektorami Regionalnymi, których numery znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce PPK

*Szczegóły oferty zostaną zaprezentowane bezpośrednio zainteresowanym

 

Zdalny proces zawarcia Umowy PPK

Millennium TFI oferuje Państwu możliwość zawarcia Umowy online przez millenniumtfi.pl/ppk lub w systemie Comarch PPK.

Umożliwiamy także integrację Państwa systemu kadrowo-płacowego bezkosztowo z systemem Millennium PPK. Klienci korzystający z Comarch PPK zostaną automatycznie zintegrowani z systemem. Bezplikowa wymiana danych przez API zapewnia oszczędność czasu związaną z obsługą PPK.

  Umowa  
www.millenniumtfi.pl/ppk ◄┘   └► https://www.comarch.pl/ppk

 

Jednostki wchodzące w skład sektora publicznego

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych, jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK to:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  1. związki metropolitalne;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

 

Podsumowanie najważniejszych informacji:

 1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r. a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.,

 2. Do końca 2020 r. nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych, a od stycznia 2021 r. Pracodawca nie będzie musiał stosować Prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, jeśli wartość zamówienia będzie mniejsza niż tzw. progi unijne tj. 214 tys. euro – w przypadku jednostek samorządowych i 139 tys. euro – w przypadku jednostek centralnych,

 3. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w tarczy antykryzysowej 4.0 wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu lub województwa zyskali uprawnienia do tego, by wybrać instytucję finansową również w imieniu podlegających sobie jednostek organizacyjnych samorządu. Oznacza to, że podmioty takie jak szkoły, biblioteki, przedszkola czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie muszą samodzielnie prowadzić całego procesu,

 4. Umowę o zarządzanie PPK jak i umowę o prowadzenie PPK każda jednostka (Pracodawca) zawierać będzie samodzielnie.

 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X