Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-09-23

Millennium TFI S.A. działając w imieniu Millennium FIO informuje o zmianie Statutu Funduszu.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego informuje o zmianie Statutu Funduszu.

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego informuje o zmianie Statutu Funduszu na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4032/98/5/09/VI/22/9/4/PŚ z dnia 10 września :

§27 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§27 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§38 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§38 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§49 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§49 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§60 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§60 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§82 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§82 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§93 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§93 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

§102b ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych nie będących rynkami regulowanymi w Rzeczpospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich oraz na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD: AMEX (American Stock Exchange), NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ w USA, Toronto Stock Exchange i Montreal Exchange w Kanadzie, Swiss Stock Exchange (SWX) w Szwajcarii, Tokyo Stock Exchange w Japonii i Istanbul Stock Exchange w Turcji,

§102b ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,

Wyżej wymienione zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X