Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-08-11

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych w Millennium SFIO FZ

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o otwarciu likwidacji Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
W MILLENNIUM SPECJALISTYCZNYM FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH.


Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stanisława Żaryna 2A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000014564, o kapitale zakładowym 10 300 000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 526-10-31-858, będąca na podstawie §129 ust. 5 Statutu  Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych likwidatorem Subfunduszu (dalej zwanym: „Likwidatorem”), działając na podstawie §129 ust. 3 Statutu informuje

o otwarciu likwidacji Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych
(dalej zwanym: „Subfunduszem”) w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Funduszy Zagranicznych
(dalej: „SFIO FZ”).

Przesłanką do likwidacji Subfunduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dn. 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (DZ.U. 04.146.1546 z późn. zmianami) oraz §129 ust. 1 pkt 1 Statutu SFIO FZ jest spadek wartości aktywów Subfunduszu poniżej wartości 2 000 000 zł.

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 1 września 2009 r.

Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie do 31 sierpnia 2009 r.
Jeśli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w wyżej wymienionym terminie, wypłaty dla uczestników  Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla Uczestników Subfunduszu zostanie ustalona przez Likwidatora niezwłocznie po:
1. zbyciu aktywów Subfunduszu
2. ściągnięciu należności Subfunduszu
3. zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu.

Planowaną datą zakończenia wyżej wymienionych operacji jest 28 września  2009r.

Wypłaty uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszu będą dokonywane przez Likwidatora  proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, niezwłocznie po ustaleniu przez Likwidatora tych kwot.

Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelewy na rachunki bankowe uczestników Subfunduszu, wskazane w danych uczestnika. W przypadku niewskazania rachunku bankowego wypłaty zostaną dokonane poprzez przekaz pocztowy kierowany na znany Likwidatorowi adres korespondencyjny uczestnika Subfunduszu.

Na podstawie  §129 ust. 8 pkt 1a) Statutu SFIO FZ wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu, przysługujących uczestnikowi Subfunduszu, na podstawie stosownej dyspozycji uczestnika, może również nastąpić na rachunek innego subfunduszu w SFIO FZ, z przeznaczeniem na nabycie jednostek uczestnictwa tego innego subfunduszu.

Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X