Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2008-01-02

Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Millennium TFI S.A.”), działając na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), niniejszym informuje o zamiarze przekształcenia nast

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Millennium TFI S.A.”), działając na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), niniejszym informuje o zamiarze przekształcenia następujących, zarządzanych przez Millennium TFI S.A., funduszy inwestycyjnych:

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony,
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu,
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dolarowa Lokata
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych,
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny,
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej


- w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Podstawę przekształcenia powyższych funduszy inwestycyjnych w Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), udzielone na wniosek Millennium TFI S.A decyzją KNF z dnia 28 grudnia 2007 roku (nr DFL/4032/83/25/07/VI/U/22-9-1/MG).

Przekształcenie nastąpi z chwilą wpisu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do rejestru funduszy inwestycyjnych przez sąd rejestrowy.

- w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Z chwilą wpisu Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty do rejestru funduszy inwestycyjnych:
- fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego powstałego w wyniku przekształcenia;
- Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty nabywa osobowość prawną oraz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;
- aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się aktywami Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wchodzącymi w skład poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się zobowiązaniami Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obciążającymi poszczególne subfundusze, odpowiadające, zgodnie ze statutem Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- rejestry Uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami uczestników Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami aktywów poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym;
- Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się Jednostkami Uczestnictwa Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego związanymi z poszczególnymi subfunduszami odpowiadającymi, zgodnie ze statutem Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, przekształconym funduszom inwestycyjnym.
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem w sprawie zamiaru przekształcenia powyższych funduszy inwestycyjnych w Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X