Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-05-29

Zmiana Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Millennium TFI SA działając w imieniu Millennium FIO wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 382, informuje o następujących zmianach w Statucie:

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 382, informuje o następujących zmianach w Statucie:

I.
W § 40 dodaje się ust. 25 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20,”

II.
W § 51 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie mniej niż 20% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.”

III.
W § 62 dodaje się ustępy 28 i 29 w brzmieniu:
„ 28. Fundusz lokuje nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.
29. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”

IV.
W § 84 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”

V.
W § 95 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie więcej niż 80% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”


Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X