Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-02-05

Zmiana statutu Millennium FIO

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Funduszu Otwartego w zakresie określenia poziomów limitów inwestycyjnych dla Subfunduszu Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu.

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 382, informuje o następujących zmianach w Statucie Funduszu Otwartego w zakresie zmian dotyczących limitów inwestycyjnych dla Subfunduszu Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu:

I.
w § 26 ust. 2 „2%” zostaje zastąpione „3%”;

II.
w § 29 ust. 24 „65%” zostaje zastąpione „60%”;

III.
§ 40 ust. 24 otrzymuje brzmienie:
„24. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w akcje, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu nie będzie niższy niż 65%.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
Pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 38, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 1 – 23.”

IV.
§ 51 ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 30% i nie większy niż 70%.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
Pozostałe środki Subfunduszu są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 49, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.”

V.
§ 62 ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Nie mniej niż 55% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Subfundusz lokuje w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.”

Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X