Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-01-02

Komunikat dotyczący zmiany prospektu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Millennium TFI S.A. informuje o dokonaniu zmian w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Treść zmian podana jest w załączonym protokole zmian.

 

Przytoczenie treści zmian z dnia 02 stycznia 2009 r. w Prospekcie Informacyjnym  Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (z wydzielonymi subfunduszami)


1. Na stronie tytułowej zmienia się układ informacji o dacie i miejscu sporządzenia Prospektu i datach aktualizacji oraz dodaje się datę bieżącej aktualizacji.
W konsekwencji informacja ta otrzymuje brzmienie:
„Prospekt sporządzony został w dniu 11 grudnia 2007 r. w Warszawie.
Daty aktualizacji: 26 maja 2008 r., 02 stycznia 2009 r.”

2. W rozdziale 2: „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:
w punkcie 9 dokonuje się następujących zmian w nazwach subfunduszy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych:
- „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR” – na „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych”
- „Subfundusz Stabilny EUR”  - na „Subfundusz Obligacji Europejskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny EUR” – na „Subfundusz Akcji Europejskich”
- „Subfundusz BRIC USD” – na „Subfundusz BRIC”
- „Subfundusz Stabilny USD”  - na „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny USD” – na „Subfundusz Akcji Amerykańskich”

3. W rozdziale 5: „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”, w punkcie 2: „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa”, dodaje się punkt 16) w brzmieniu:

„16) Strefa Finansów Spółka z o.o.
a) Firma, siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu.
Strefa Finansów Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Mokotowska 15a lok. 13, 00-640 Warszawa
Tel. 0  22 869 41 28, fax. 0  22 869 41 29
b) Zakres świadczonych usług.
przyjmowanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa, innych oświadczeń woli składanych przez uczestników i klientów Funduszu oraz dokumentów wymaganych prawem związanych z uczestnictwem w Funduszu.
c) Informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa można uzyskać:
- w siedzibie Towarzystwa,
- pod numerem telefonu: 0  22 598 29 70,
- na stronie internetowej: www.millenniumtfi.pl

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X